Dne 4. 10. 2017 se uskutečnilo 1. česko - rakouské kolokvium

"Zdravotní gramotnost a zdravotní politika"


Vybrané prezentace účasníků je možné shlédnout níže:

prezentace 1.
Jürgen M. Pelikan, Professor, Ph.D., University of Vienna, Rakousko 1_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 2.
PhDr. Zdeněk Kučera, Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú. 2_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 3.
Mag. Dr. Christina Dietscher, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Rakousko 3_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 4.
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú. 4_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 5.
MUDr. Jan Pfeiffer, konzultant, Ministerstvo zdravotnictví ČR 5_prezentace_4_10_2017.pdf

Sborník: Kolokvium_Sbornik.pdf

 


Dne 25. 1. 2017 se uskutečnila 1. národní konference o zdravotni gramotnosti


Situační dokument
Situacni_dokument_UZG.pdf

Závěry a doporučení konference
Zavery_doporuceni.pdf


Vybrané prezentace účasníků je možné shlédnout níže:

I. blok: Výzvy zdravotní gramotnosti

prezentace 1.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

prezentace 2.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví ČR  2_prezentace.pdf

prezentace 3.
Prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prezentace 4.
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK

prezentace 5.
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory  5_prezentace.pdf

prezentace 6.
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře WHO v České republice

prezentace 7.
Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu, Praha  7_prezentace.pdf

prezentace 8.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

prezentace 9.
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 9_prezentace.pdf

prezentace 10.
MUDr. Pavel Vepřek, předseda sdružení Občan 10_prezentace.pdf

II. blok: Východiska zdravotní gramotnosti

prezentace 11.
Potřeba a role zdravotní gramotnosti
11_prezentace.pdf
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Ústav pro zdravotní gramotnost

prezentace 12.
Zdravotní gramotnost v ČR 12_prezentace.pdf
PhDr. Zdeněk Kučera, Ústav pro zdravotní gramotnost

III. blok: Situace a perspektivy zdravotní gramotnosti

prezentace 13.
Podpora zdravotní gramotnosti v primární péči

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, 13_prezentace_A.pdf
Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno, 13_prezentace.pdf
MUDr. Markéta Pfeiferová, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK 13_prezentace_B.pdf

prezentace 14.
Zdravotní gramotnost v podpoře zdraví

MUDr. Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav Praha, 14_prezentace.pdf
MVDr. Kateřina Janovská, Národní síť podpory zdraví 14_prezentace_A.pdf

prezentace 15.
Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů
15_prezentace.pdf
PhDr. Helena Bouzková; PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., Národní lékařská knihovna,
Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR

prezentace 16.
Zdravotní gramotnost a média
16_prezentace.pdf
Ludmila Hamplová, www.zdravotnickydenik.cz

prezentace 17.
Podpora zdravotní gramotnosti v resortu školství
17_prezentace.pdf
PaedDr. Miroslava Salavcová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

prezentace 18.
Role komunit a veřejné správy ve zvyšování zdravotní gramotnosti, programy WHO

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, Kancelář WHO v České republice 18_prezentace.pdf
Ing. Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR 18_prezentace_A.pdf