Publikace a odkazy

Odkazy

Členům Aliance pro zdravotní gramotnost a všem ostatním, kteří se zajímají o zdravotní gramotnost

Na stránkách Národní lékařské knihovny jsou k dispozici důležité informace týkající se zdravotní gramotnosti.

https://nlk.cz/sluzby/zdravotni-gramotnost/

Stránka dále odkazuje na:

Co je to zdravotní gramotnost

Základní dokumenty:

https://nlk.cz/sluzby/zdravotni-gramotnost/zakladni-dokumenty/

Zdravotní gramotnost a knihovny:

https://nlk.cz/sluzby/zdravotni-gramotnost/zdravotni-gramotnost-a-knihovny/

Důležité odkazy:

https://nlk.cz/sluzby/zdravotni-gramotnost/dulezite-odkazy/

Soubor důležitých odkazů uvádí cenné prameny, se kterými by se měl průběžně seznamovat každý, kdo by chtěl dále rozvíjet tak důležité a náročné téma, jako je zdravotní gramotnost.

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

WHO Strategizing national health in the 21st century: a handbook

http://www.who.int/healthsystems/publications/nhpsp-handbook/en/

Publikace

Nelze zde uvést všechny zásadní publikace o zdravotní gramotnosti. Zdejší stručný přehled, zahrnuje odkazy jen na některé zásadní publikace a další zdroje informací. Počáteční chronologický přehled usnadňuje orientaci ve vývoji pojetí a role zdravotní gramotnosti v návaznosti na návrhy i realizaci zdravotní politiky.