Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú.

 
Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. je neziskovou organizací zřízenou podle § 402 a n. Nového občanského zákoníku. Účelem ústavu je podpora zvyšování a rozvoje zdravotní gramotnosti obyvatel České republiky. Ústav připravuje strategické dokumenty týkající se rozvoje zdravotní gramotnosti a také realizuje:

Účastníci 1. národní konference o zdravotní gramotnosti byli informováni o záměru vytvořit Alianci pro zdravotní gramotnost jako volného sdružení jednotlivců, organizací a institucí odhodlaných podílet se na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel ČR. Další informace o připravovaném uskupení je možno získat pod záložkou „Aliance".