Aliance

ALIANCE PRO ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

Aliance pro zdravotní gramotnost (dále jen Aliance) je dobrovolné uskupení lékařů, zdravotnických zařízení, učitelů, škol, výzkumných pracovníků, pracovníků médií i veřejné správy, pacientů a dalších občanů, organizací a institucí. Aliance je společenství všech, kteří si uvědomují hodnotu zdraví pro jedince i pro společnost a vnímají zdravotní gramotnost jako významnou determinantu zdraví a nezbytnou součást kultury ve 21. století.

Koordinátorem Aliance a její administrativní základnou je Ústav pro zdravotní gramotnost, který poskytuje základní informace prostřednictvím své internetové stránky (www.uzg.cz), věnuje se výzkumu i hodnocení a podle potřeby svolává semináře a konference.

Základním posláním Aliance je rozvíjet komunikaci mezi občany a pracovníky veřejné správy, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví i mezi všemi, kteří se snaží společně vymezovat hlavní problémy v oblasti zdravotní gramotnosti a nacházet užitečná východiska.

Aliance usiluje o rozšiřování informací o zdravotní gramotnosti a o posilování role zdravotní gramotnosti v péči o zdraví. Shromažďuje a zprostředkovává získávané poznatky i příklady dobré praxe a na seminářích i konferencích bilancuje dosahované výsledky. V oblasti výzkumu a hodnocení Aliance poukazuje na příznivý vliv zdravotní gramotnosti na zdraví lidí a životní pohodu i na ekonomický přínos zdravého sociálního prostředí.

Aliance vítá všechny dotazy, podněty, připomínky i návrhy, které se týkají zdravotní gramotnosti, Aliance i Ústavu pro zdravotní gramotnost. K základním principům práce Aliance patří otevřenost, vnímavost, snaha pomoci, respekt k různorodosti názorů, dobrá informovanost a citlivé hledání východisek.

Zájemci o činnost Aliance se mohou přihlásit na emailu info(zavináč)uzg.cz.

Prostřednictvím emailu budete informováni o našich záměrech a vyzváni k diskusi o budoucím směřování Aliance.