Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. je neziskovou organizací zřízenou podle § 402 a n. Nového občanského zákoníku. Účelem ústavu je podpora zvyšování a rozvoje zdravotní gramotnosti obyvatel České republiky. Ústav připravuje strategické dokumenty týkající se rozvoje zdravotní gramotnosti a také realizuje:

  • výzkumy týkající se zdravotní gramotnosti v různých populačních skupinách
  • organizuje odborné konference, semináře a školení zaměřené na podporu zdravotní gramotnosti
  • spolupracuje s orgány státní správy, odbornými institucemi, neziskovými organizacemi a příslušnými mezinárodními organizacemi.

Účastníci 1. národní konference o zdravotní gramotnosti byli informováni o záměru vytvořit Alianci pro zdravotní gramotnost jako volného sdružení jednotlivců, organizací a institucí odhodlaných podílet se na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel ČR. Další informace o připravovaném uskupení je možno získat pod záložkou „Aliance“.


Ředitel ústavu:
PhDr. Jan Hauser

Správní rada ústavu:
MUDr. Mgr. Petr Struk (předseda)
PhDr. Helena Bouzková
MUDr. Markéta Pfeiferová

Vědecká rada ústavu:
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (předseda)
PhDr. Zdeněk Kučera (místopředseda)
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Phdr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Ing. Petr Švec
PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.
PaedDr. Miroslava Salavcová
MVDr. Kateřina Janovská


Kontakt: info(zavináč)uzg.cz

Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 048 49 108