Jak se zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti v České republice během posledních pěti let?

Výsledky mezinárodního výzkumu M-POHL-19


Pozvánka a prezentace z tiskové konference, uspořádané dne 8. 12. 2021 Ústavem pro zdravotní gramotnost ve spolupráci s ČLS JEP:

Prezentace Aleny Šteflové, MZČR:

Prezentace Zdeňka Kučery, ÚZG:

Prezentace Petra Struka, ÚZG:

Prezentace ze setkání se zdravotními pojišťovnami dne 16. 11. 2021 k výsledkům výzkumu M-POHL-19:

Fotogalerie z tiskové konference: