1. česko-rakouské kolokvium „Zdravotní gramotnost a zdravotní politika“

Dne 4. 10. 2017 se uskutečnilo 1. česko – rakouské kolokvium „Zdravotní gramotnost a zdravotní politika“


Vybrané prezentace účasníků je možné shlédnout níže:

prezentace 1.
Jürgen M. Pelikan, Professor, Ph.D., University of Vienna, Rakousko 1_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 2.
PhDr. Zdeněk Kučera, Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú. 2_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 3.
Mag. Dr. Christina Dietscher, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Rakousko 3_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 4.
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú. 4_prezentace_4_10_2017.pdf

prezentace 5.
MUDr. Jan Pfeiffer, konzultant, Ministerstvo zdravotnictví ČR 5_prezentace_4_10_2017.pdf

Sborník: Kolokvium_Sbornik.pdf