1. národní konference o zdravotní gramotnosti

Dne 25. 1. 2017 se uskutečnila 1. národní konference o zdravotni gramotnosti


Situační dokument
Situacni_dokument_UZG.pdf

Závěry a doporučení konference
Zavery_doporuceni.pdf


Vybrané prezentace účasníků je možné shlédnout níže:

I. blok: Výzvy zdravotní gramotnosti

prezentace 1.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

prezentace 2.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví ČR 2_prezentace.pdf

prezentace 3.
Prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prezentace 4.
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK

prezentace 5.
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory 5_prezentace.pdf

prezentace 6.
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře WHO v České republice

prezentace 7.
Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu, Praha 7_prezentace.pdf

prezentace 8.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

prezentace 9.
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 9_prezentace.pdf

prezentace 10.
MUDr. Pavel Vepřek, předseda sdružení Občan 10_prezentace.pdf

II. blok: Východiska zdravotní gramotnosti

prezentace 11.
Potřeba a role zdravotní gramotnosti 11_prezentace.pdf
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Ústav pro zdravotní gramotnost

prezentace 12.
Zdravotní gramotnost v ČR 12_prezentace.pdf
PhDr. Zdeněk Kučera, Ústav pro zdravotní gramotnost

III. blok: Situace a perspektivy zdravotní gramotnosti

prezentace 13.
Podpora zdravotní gramotnosti v primární péči
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, 13_prezentace_A.pdf
Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno, 13_prezentace.pdf
MUDr. Markéta Pfeiferová, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK 13_prezentace_B.pdf

prezentace 14.
Zdravotní gramotnost v podpoře zdraví
MUDr. Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav Praha, 14_prezentace.pdf
MVDr. Kateřina Janovská, Národní síť podpory zdraví 14_prezentace_A.pdf

prezentace 15.
Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů 15_prezentace.pdf
PhDr. Helena Bouzková; PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., Národní lékařská knihovna,
Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR

prezentace 16.
Zdravotní gramotnost a média 16_prezentace.pdf
Ludmila Hamplová, www.zdravotnickydenik.cz

prezentace 17.
Podpora zdravotní gramotnosti v resortu školství 17_prezentace.pdf
PaedDr. Miroslava Salavcová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

prezentace 18.
Role komunit a veřejné správy ve zvyšování zdravotní gramotnosti, programy WHO
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, Kancelář WHO v České republice 18_prezentace.pdf
Ing. Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR 18_prezentace_A.pdf