Proměny postojů a chování české veřejnosti ve vztahu k pandemii COVID-19

Dne 10. února 2021 se uskutečnila tisková konference

  • České lékařské společnosti JEP
  • Světové zdravotnické organizace
  • Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
  • a Ústavu pro zdravotní gramotnost, z. ú.

Proměny postojů a chování české veřejnosti ve vztahu k pandemii COVID-19


Pozvánka: Pozvanka_tiskova_konference.pdf

Tisková zpráva: Tiskova_zprava.pdf

Vybrané prezentace:

Monitoring postojů a chování ve vztahu k epidemii COVID-19 v České republice
PhDr. Zdeněk Kučera; Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. Monitoring_postoju_a_chovani_COVID-19.pdf

Behaviorální aspekty pandemie COVID-19 v České republice
PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.; PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.; Mgr. Elena Tulupova, Ph.D.; Ústav veřejného zdravotnictví
a medicínského práva 1. LF UK Behavioralni_aspekty_COVID-19.pdf

Behaviorální aspekty epidemie COVID-19 v České republice: Testování a vakcinace
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH; Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Testovani_a_vakcinace_COVID-19.pdf